ทัศนศึกษานักเรียน ป.1-3 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครหน้าที่ 2

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool