• กฏระเบียบ •

เครื่องแบบนักเรียน

ระดับอนุบาล

เครื่องแบบชุดนักเรียนอนุบาล ชาย
1. เสื้อคอฮาวายสีขาวมีแถบคาดสีขาวด้านหน้า และด้านหลัง
2. กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปิดตราสัญลักษณ์โรงเรียน
3. ปักชื่อ-สกุล หน้าอกขวาด้วยด้ายสีแดง
4. กางเกงลายสก๊อต
5. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว
   
เครื่องแบบชุดนักเรียนอนุบาล หญิง
1. เสื้อคอบัวสีขาว
2. กระโปรงเอี๊ยมลายสก๊อต ติดกระเป๋าด้านซ้ายมือ ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน
3. ปักชื่อ-สกุล บนกระโปรงเอี๊ยมตำแหน่ง บริเวณหน้าอกด้านขวา ด้วยด้ายสีเหลือง
4. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว


ระดับประถมศึกษา

เครื่องแบบชุดนักเรียนประถมศึกษา ชาย
1. เสื้อสีขาวปกเชิ้ตลายสก๊อต ขอบแขนลายสก๊อต
  ด้านขวา ปักชื่อ-นามสกุล นักเรียนด้วยด้ายสีน้ำเงิน
  ด้านซ้าย ปักอักษร อ.ป.ศ. และสัญลักษณ์ตราโรงเรียนบนกระเป๋า
  สำหรับนักเรียน English Program ให้ติดสัญลักษณ English Program
ที่ไหล่เสื้อข้างขวา ห่างจากหัวไหล่ 1 ซ.ม.
2. กางเกงขาสั้นลายสก๊อต
3. รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว
     
เครื่องแบบชุดนักเรียนประถมศึกษา หญิง
1. เสื้อสีขาว ปกคอบัวลายสก๊อต
  ด้านขวา  ปักชื่อ-นามสกุล นักเรียนด้วยด้ายสีน้ำเงิน
  ด้านซ้าย ปักสัญลักษณ์ ป.ศ.และตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบนกระเป๋าเสื้อ
  สำหรับนักเรียน English Program ให้ติดสัญลักษณ์ English Program ที่ติดไหล่เสื้อข้างขวา ห่างจาก หัวไหล่ 1 ซ.ม.
2. กระโปรงจีบรอบตัวลายสก๊อตความยาวปิดหัวเข่า
3. โบว์ลายสก๊อต
4. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวเครื่องแบบพละ


ระดับอนุบาล ชายและหญิง : ใส่ทุกวันพุธ

1. เสื้อโปโลสีเหลือง  ปกสีน้ำเงิน
2. กระเป๋า เสื้อด้านซ้ายติดตราประจำโรงเรียน
3. กางเกงวอล์มขาสั้นสีน้ำเงิน กุ๊นสีเหลือง เจาะกระเป๋า 2 ข้าง
4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว


ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง : ใส่ตามตารางเรียนวิชาพละ

1. เสื้อโปโลสีเหลือง  ปกสีน้ำเงิน
2. กระเป๋า เสื้อด้านซ้ายติดตราประจำโรงเรียน
3. กางเกงวอล์มขายาวสีน้ำเงิน กุ๊นสีเหลือง เจาะกระเป๋า 2 ข้าง
4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง : ประถมศึกษาปีที่ 1-3

1. ลูกเสือใช้ชุดนักเรียนชาย เนตรนารีใช้ชุดนักเรียนหญิง และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ ดังนี้
  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจาก หัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ติดป้ายหมู่กอง ░  ที่แขนเสื้อด้านขวา ใต้ชื่อ โรงเรียน 1 ซ.ม.
  ติดป้ายแถบสี ▲ที่แขนเสื้อด้านซ้าย ห่างจาก หัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ติดตราลูกเสือ-เนตรนารี ● เหนือชื่อนักเรียนบนกระเป๋าเสื้อ 1 ซ.ม.
  ติดป้าย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ประมาณ 1 ซ.ม.
2. ผ้าพันคอพื้นสีเหลือง มีขลิบสีน้ำเงิน
3 หมวกลูกเสือ-เนตรนารี มีรูปตรีอยู่ด้านหน้า
  หมวกลูกเสือสำรอง สีน้ำเงินขลิบเหลือง
  หมวกเนตรนารีสำรอง สีน้ำเงินขลิบแดง


เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ : ประถมศึกษาปีที่ 4-6

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ
1. ลูกเสือสามัญใส่ชุดสีกากี ทั้งเสื้อและกางเกง ติดสัญลักษณ์ ดังนี้
  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากหัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ติดพู่ สีประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้านซ้าย ห่างจากหัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ปักชื่อใส่ผ้าสีขาวด้ายสีดำเย็บติดเหนือกระเป๋าด้านขวา
2. เข็มขัดสีน้ำตาล ที่หัวเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์หน้าเสือ
3. ผ้าพันคอพื้นสีเหลือง มีตราวัดอรุณ
4. หมวกลูกเสือสามัญ หมวกปีกสีน้ำตาล
5. รองเท้าและถุงเท้าสีน้ำตาล
     
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ
1. เนตรนารีสามัญ ใส่ชุด สีเขียว ทั้งเสื้อและกระโปรงติดสัญลักษณ์ ดังนี้
  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากหัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ติดชื่อดอกไม้ ประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้านซ้าย ห่างจากหัวไหล่ 1 ซ.ม.
  ปักชื่อใส่ผ้าสีขาวด้ายสีดำเย็บติดเหนือกระเป๋าด้านขวา
  ติดเครื่องหมายเนตรนารีที่เหนือกระเป๋าด้านซ้าย
2. เข็มขัดเนตรนารีสีดำ ที่หัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์เนตรนารีสีทอง
3. ผ้าพันคอพื้นสีเหลือง มีตราวัดอรุณ
4. หมวกเนตรนารีสามัญ สีเขียว