• ปรัชญา •

แผนกปฐมวัย พัฒนาการสมวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับคุณธรรม

แผนกประถมศึกษา เลิศศักดิ์ศรี ทวีปัญญา มีคุณธรรม นำสังคม