อบรมธรรมะ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool