พิธีไหว้ครู โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562


ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool