ทำเนียบเด็กเก่งประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

 • เด็กหญิงกชพรรณ นาคอ่อน

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

 • เด็กหญิงศุภิสรา จงพิพัฒนากูล

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 • เด็กหญิงวิภาดา หาชัย

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 • เด็กชายกันตชาติ จิรพัฒนไพบูลย์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 • เด็กหญิงณชนก หมากผิน
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 • เด็กชายติณณ์ธิติ พุฒิพีรวิทย์
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เด็กชายภพประวีร์ จริยปรัชญากุล
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน A math เกมส์ต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่น ป.1-6 ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา ในวันที่ 8 มกราคม 2563

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ การแข่งขัน Amath 108IG (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เด็กชายนิพัฐพนธ์ หีตเสมีอน
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

 • เด็กชายสุนิธิ เฟื่องธนากุล
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันเครื่องร่อน (แบบเดินตาม) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

 • เด็กชายปรรณวิชญ์ เก่งเขตรวิทย์
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

 • เด็กหญิงอนัญญา เดชาพงศธร
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

 • เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตระกูลศิริโชค
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการสอบแข่งขัน Amath การต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ การแข่งขัน Amath 108IG (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เด็กชายชวภณ โอภาสเสรีผดุง
 • - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน 108 IQ การคิดเลขเร็ว ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเกมส์ 108 IQ คณิตคิดเร็ว รุ่น ป.4-6 ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา ในวันที่ 8 มกราคม 2563

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เด็กชายพัสกร สงครามศรี
 • เด็กชายวชิรวิทย์ หีตเสมียน
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย


  • เด็กหญิงกชนิภา ขาวเนียม

  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กชายพุฒิพงศ์ อาทร

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กชายนัชทวัฒน์ แซ่จึง
  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายรัชกร ผ่อนผาสุข

  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงพิชชา มังกรพิศม์

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

       1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกวีเยาวชน จัดโดย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
       2.รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันการสอบ สสวท. (วิทย์) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
       3.รางวัลเหรียญทอง การแต่งกลอนสี่ 4 บท ระดับชั้น ป.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
       4.รางวันผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61
       5.รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 จัดโดยสพป.กทม.
       6.รางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2559 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงศิโรรัตน์ หวังนิตต์สุข

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

       1.รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง English Singing ระดับ ป.4-6 จัดโดยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63
       2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะระดับชั้น ป.4-6 จัดโดยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63
       3.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 ของจังหวัด กทม. และเป็นตัวแทนประกวดระดับภาค จากการแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
       4.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 ของภาคกลาง จากการแข่งขันร้องเพลงสากล จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562
       5.รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62
       6.รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62
       7.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6 (งานศิลปหัถตกรรม ครั้งที่ 69) จัดโดย สพฐ. กทม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
       8.รางวัลชมเชยจากการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Music Festival) จัดโดย ร.ร.เซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
       9.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง จัดโดย สพป.กทม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
       10.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง รายการนิทรรศการเราทำได้ 2019 SKT Creation Innovation Exhibitionจัดโดย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
       11.รางวัลชนะเลิศจากการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมต้น จัดโดย สพป.กทม. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (แชมป์ประเทศไทย) การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทกระโดดไกล ชาย สถิติ 1.95 ม.) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายอัครชัย ธารดำรงค์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ และลำดับที่ 12 ของประเทศไทย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทคว้างถุงทราย) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน A math เกมส์ต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่น ป.1-6 ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา ในวันที่ 8 มกราคม 2563

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงชัชญา อัครเสวี

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ กทม. ลำดับที่ 16 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่งข้ามรั้ว) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายปวริศ วงษ์วรเทวา

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ กทม. ลำดับที่ 13 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่งข้ามรั้ว) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • นักเรียนทุกคน
  ได้อันดับที่ 15 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทคะแนนรวม) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายณภัทร ห้องล่อง
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน 8 ปี จัดแข่งชันโดยกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

 • เด็กหญิงทับทิม แป้นทอง
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศไทย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทกระโดดไกล หญิง สถิติ 1.65 ม.) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

 • เด็กหญิงสุภาวรรณ สำเภาทิพย์
 • ได้รับรางวัลชมเชยของกรุงเทพฯ ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทคว้างถุงทราย) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

 • เด็กหญิงฉัตรทิพย์ สมบูรณ์ศิลป์
 • ได้ลำดับที่ 4 ของระดับกรุงเทพฯ และลำดับที่ 11 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทกระโดดสูง) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

 • เด็กชายภัคผล คชสุนทร
 • ได้ลำดับที่ 5 ของระดับกรุงเทพฯ และลำดับที่ 23 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทกระโดดสูง) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562

 • เด็กหญิงอาทิชา กิตธารามธี
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ของ กทม. และลำดับที่ 12 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่ง 30 เมตร) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

 • เด็กชายปวร นาคานุสนธิ์
 • ได้รับรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ของ กทม. และลำดับที่ 19 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่ง 30 เมตร) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

 • เด็กหญิงอาทิชา กิตธารามธี
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ของ กทม. และลำดับที่ 12 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่ง 30 เมตร) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

 • เด็กชายอรรคพันธ์ ม่วงสวัสดิ์
 • ได้ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่งเก็บของ) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

 • เด็กหญิงสิตางค์ ปัญญานุช
 • ได้ลำดับที่ 14 ของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทวิ่งเก็บของ) จัดแข่งขันโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงปุยวรีย์ ภูนาหลวง

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

       1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
       2.รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Amath จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลาง จัดโดย สพฐ.
       3.รางวัลผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขัน สสวท.(คณิตศาสตร์) จัดโดยสถาบัน สสวท. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62
       4.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป.1-3 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดโดย สพฐ.กทม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายปุณณกิจ เอื้อพีระพัฒนา

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสตริง จัดโดย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62
       2.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก กทม. เป็นตัวแทนแข่งระดับภาครายการขับร้องเพลงลูกกรุง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
       3.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
       4.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงพิมพ์ดาว เทพสุรินทร์

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.เหรียญทอง แข่งขันเดี่ยวซออู้และโล่เกียรติบัตร ในงาน open house จัดโดย ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63
       2.เหรียญเงิน เดี่ยวซออู้ ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
       3.เหรียญเงิน จากการแข่งขันเดี่ยวซออู้ จัดโดย ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 17 ต.ค. 62

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงกุลจิรา ฤกษ์ฉวี
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.1-3 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงอัญชสา มีเนตร
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงลูกศร หาญวีระพล

  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงกรณิศ นิลสุริยกร
  • เด็กหญิงชัญญานุช สมหมาย
  • เด็กหญิงเบญริสา จิตวงเจริญ

  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงกัญจนันภัส ตันแต่งผล
  • เด็กหญิงอรธิรา กุลปวโรภาส
  • เด็กชายปภังกร โยธาธร
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณรักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายนพวิทย์ โชติโก
  • เด็กชายปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานัน

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Roboties competition National championship จากอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62

  • เด็กชายก้องเกียรติ วิภูสิทธิกูล
  • เด็กชายชัยภัทร ณรงศักดิ์

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Roboties competition National championship

  จากอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตระกูลสิริโชค
  • เด็กชายพบธรรม นิโครธาเมธณีย์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ในการแข่งขันเอแม็ทเกมส์ต่อตัวเลขรุ่นประถมศึกษา (ป.1-4) การแข่งขันแม็กซัพพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน A math เกมส์ต่อสมการคณิตศาสตร์ รุ่น ป.1-6 ในงาน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงสุุภิสรา จงพิพัฒนากุล
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขิม ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมนาม
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย ( ขิม) ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ สุขพุก

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 จัดโดย ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63
       2.รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดโดย สพฐ.กทม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62
       3.รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 จากงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงชยุตา โมสุทธิ

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันร้องเพลงไทยเดิม (งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69) จัดโดย สพฐ.กทม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62
       2.รางวัลชมเชย จากการแข่งขันเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ จากงานครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยสมาคมคอร์สเวิร์ดเกมเอแมท คำคมและซูโดกุ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงนภัสกร ผู้มีสัตย์
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

  ได้รับรางวัลขมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง รายการนิทรรศการเราทำได้ 2019 SKT Creation Innovation Exhibition ณ โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงรุจิรางค์ แชร์รี
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายณชพล เผือกเกิด
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

  ได้รับรางวัลขมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายณัฐกร อัครวิทยาภูมิ

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องร่อน (ร่อนนาน) จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62
       2.รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กหญิงณชนก หมากผิน

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกวีเยาวชน จัดโดย ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63
       2.รางวัลเหรียญทอง การประกวดแต่งกลอนสี่ 4 บท (งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69) จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
       3.รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวงดนตรีสตริง จาก สกธ. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62
       4.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ป.1-3 จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.
       5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันคัดลายมือ ภาษาจีน ประจำปี 2560 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจากประเทศจีน

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงภวันรัตน์ คชสุนทร
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันเครื่องร่อน (แบบเดินตาม) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กชายพิชชญากร ยอดแสง
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน (ประเภทร่อนนาน) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จัดแข่งขันโดย สพฐ. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เด็กหญิงอาทิตยา แก้วผุดผ่อง
  • เด็กหญิงรุจิรางค์ แชร์รี
  • เด็กหญิงณชนก หมากผิน
  • เด็กชายปุณณกิจ เอื้อพีระพัฒนา
  • เด็กชายอัศม์เดช เอื่อมธนากุล
  • เด็กชายรัชวุฒิ ผ่อนผาสุข

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีวงสตริง รายการนิทรรศการเราทำได้ 2019 SKT Creation Innovation Exhibition ณ โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กหญิงคารินะ ฮาโตะ
  • เด็กหญิงปันพัชร โอภาสานนท์
  • เด็กหญิงภัทรจิดา อำนวยโชติทวี
  • เด็กหญิงชนิสา เหลืองวิริยะ
  • เด็กหญิงณมน วงษ์สงวน
  • เด็กหญิงอัญชสา มีเนตร

  ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ จัดแข่งขันโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เด็กชายเจษน์จรณินท์ สิ้นภัย

  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (รอบที่ 1) จากการแข่งขันสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ป.3) จัดแข่งขันโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ฃและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (รอบที่ 1) จากการแข่งขันสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ป.3) จัดแข่งขันโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ฃและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

  • เด็กชายพลภัทร มะลิซ้อน
  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (รอบที่ 1) จากการแข่งขันสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ป.3) จัดแข่งขันโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ฃและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายวัจนพรหม เสฏฐัตต์

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลเหรียญทองแดง เดี่ยวระนาดเอก ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
       2.รางวัลผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ประจำปี 2560 จัดโดย SE-ED ikids IYRC Thailand
       3.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ป.1-3 จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.
       4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 ประจำปี 2558 จากงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2558 จัดโดย สพป.กทม.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายศุภกร รัตนการุณย์

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน สสวท.(วิทย์) จัดโดยสถาบันการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 61
       2.รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1-3 จากงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.
       3.รางวัลผ่านเกณฑ์ สสวท (วิทยาศาสตร์) ระดับ ป.3 ประจำปี 2558
       4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 ประจำปี 2558 จากงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2558 จัดโดย สพป.กทม.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายภาวิช หมากผิน

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น ป.4-6 จัดโดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
       2.รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ จัดโดยสถาบัน osmo แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
       3.รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ป.4-6 จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 จัดโดย สพป.กทม.
       4.รางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560
       5.รางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (วิทยาศาสตร์) ประจำปี 2559 จัดโดย สพฐ.
       6.รางวัลเหรียญทองแดงจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
       7.รางวัลชมเชย จากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำ 2557
       8.รางวัลผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2557
       9.รางวัลผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2557
       10.รางวัลผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขัน (สสวท) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เด็กชายกฤตภัค กลิ่นบุบผา

  ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

       1.รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน Amath จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลาง จัดโดย สพฐ.
       2.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Amath จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางที่ มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดโดย สพป.กทม.
       3.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Amath จัดโดยมูลนิธิเซนต์คาเบรียลอินวิเทชั่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
       4.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Amath ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดโดยสมาคม Amath แห่งประเทศไทยและ สพฐ. ประจำปี 2559
       5.รางวัลผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2558

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2562

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2561

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2560

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2559

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2558

  ทำเนียบเด็กเก่งประจำปี 2557