• ทำเนียบคนเก่ง


ปีการศึกษา 2563
 
เด็กหญิงณชนก หมากผิน
รางวัลเหรียญเงิน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 23 มกราคม 2564
 

 
เด็กชายชิญนุพงศ์ ตันเวธน์สิทธิกร
ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 23 มกราคม 2564
 

 

เด็กขายภพประวีร์ จริยปรัชญากุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากจากการแข่งขัน AMATH- ED-SPORT CHALLENGE 2020
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน เมื่อวันที่19 - 20 ธันวาคม 2653
 

 
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตระกูลศิริโชค
รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันเอแม็ท
แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมซูโดกุ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์ 2020
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563
 

 
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตระกูลสิริโชค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษา
มหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ Robinson Ed-sport A- math challenge 2020 Presented by Max Ploys
ณ. ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง