ปฏิทินการศึกษา •
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ ระดับชั้น
         
1 ธันวาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น
10 ธันวาคม 2563 หยุดวันรัฐธรรมนูญ ทุกระดับชั้น
11 ธันวาคม 2563 หยุดตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ทุกระดับชั้น
24 ธันวาคม 2563 กิจกรรม วันคริสต์มาส ทุกระดับชั้น
30 - 31  ธันวาคม 2563 หยุด วันขึ้นปีใหม่ ทุกระดับชั้น
1 มกราคม  2564 หยุด วันขึ้นปีใหม่ ทุกระดับชั้น
26 กุมภาพันธ์  2564 หยุด วันมาฆบูชา ทุกระดับชั้น
17 - 19 มีนาคม 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป. 6
5 , 7 - 8 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป. 1 - 5
9 เมษายน 2564 กิจกรรมทำบุญตักบารต ข้าวสาร-อาหารแห้ง วันสงกรานต์ ทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ ระดับชั้น
         
14 พฤศจิกายน 2563 เข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6
11 - 13 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
9 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา
31 ตุลาคม 2563 กิจกรรม Junior Entrepreneur ครั้งที่ 4 / Panyasak's Got Talent 2020 ทุกระดับชั้น
30 ตุลาคม 2563 กิจกรรม วันลอยกระทง ระดับอนุบาล
29 ตุลาคม 2563 อบรม เรื่องการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น ป.5
23 ตุลาคม 2563 หยุด วันปิยมหาราช ทุกระดับชั้น
20 ตุลาคม 2563 กิจกรรม Open House อ.3
16 ตุลาคม 2563 กิจกรรม Open House อ.2
15 ตุลาคม 2563 กิจกรรม Open House เตรียมอนุบาล - อ.1
15 - 16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมส่งเริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 / เทศกาล หนังสือหน้าบ้าน ทุกระดับชั้น
13 ตุลาคม 2563 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทุกระดับชั้น
10 ตุลาคม 2563 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / กิจกรรมพบครูของลูก ประถม 1- 6
23 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.2
22 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.1
18 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.6
17 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.5
16 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.4
15 กันยายน 2563 กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.3
14 - 15 กันยายน 2563 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ทุกระดับชั้น
10 - 11 กันยายน 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
12 สิงหาคม 2563 หยุด วันแม่ ทุกระดับชั้น
11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่ / วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทุกระดับชั้น
6 สิงหาคม 2563 กิจกรรม วันไหว้ครู ทุกระดับชั้น
27 - 28 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทุกระดับชั้น
24 กรกฎาคม 2563 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทุกระดับชั้น
24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทุกระดับชั้น
3 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง ป.1
1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
30 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมอนุบาล - อ. 1
26, 29, 30 มิถุนายน 2563 เปิดรับนักเรียนใหม่เปิดรับนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล - อ.1