แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์•

 

ปีการศึกษา 2564
    หัวข้อ วันที่ประกาศ  
         
- NEW - ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน Onsite 28 / 06 / 2564 - NEW -
- NEW - ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 3) 10 / 06 / 2564 - NEW -
  ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) 19 / 05 / 2564  
  ประกาศแจ้งกำหนกการ Online Lerning 17 / 05 / 2564  
  ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 28 / 04 / 2564  


ปีการศึกษา 2563

    หัวข้อ วันที่ประกาศ  
         
  ขอยกเลิกการเรียนพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน 16 / 04 / 2564  
  ประกาศเปิดเรียนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 28 / 01 / 2564  
  PANYASAK ONLINE ยุค NEW NORMAL 15 / 01 / 2564  
  ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 4 04 / 01 / 2564  
  ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 3 31 / 12 / 2653  
  ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 2 22 / 12 / 2563  
  ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ 21 / 12 / 2563  
  ประกาศวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 17 / 12 / 2563  
  แจ้งปฏิทินการสอบ Pre-test เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนต่างๆ 01 / 12 / 2563  
  ประกาศวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 11 / 10 / 2563