• ผลการสอบเข้าเรียนต่อ

 

สรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 20
ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 19