กิจกรรม OPEN HOUSE นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool