10 วิธี ช่วงฝึกลูกทำงานบ้าน1. เข้าใจพัฒนาการลูก 2. เริ่มมอบหมายงานบ้าน
3. อย่าคิดว่าลูกไม่สามารถ 4. ทำงานบ้านเป็นเรื่องสนุก
5. ดูความสนใจของลูก 6. หางานง่าย ๆ ให้ลูกทำ
7. ชมเชยและชื่นชมลูกบ้าง 8. อย่าให้งานลูกมากเกิน
9. อย่าทำแทนลูกทุกอย่าง 10. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี


Credit :
Content: ผู้จัดการออนไลน์
Photo: เพจทรายเด็ก & ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก