งานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 3
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนปัญญาศักดิ์