งานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนปัญญาศักดิ์