กิจกรรมวันแม่ / วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563