ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563