กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563