กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool