ตรวจร่างกาย 10 ท่า นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562


ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool