กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-เกาหลี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563


ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool