เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool