ผู้ปกครองให้ความรู้เรื่องระบบร่างกายแก่นักเรียนชั้น อ.3
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool