กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เทศกาลหนังสือหน้าบ้าน
สำนักพิมพ์นามมีบุ๊คร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ

 

การประกวดภาพวาดหนังสือของฉัน : ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
การประกวดภาพวาดบันทึกการอ่าน : ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
การประกวดภาพวาด Mind Map รักการอ่าน : ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
การประกวดภาพวาดนิทานเล่มเล็ก : ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
การประกวดภาพวาดห้องสมุดใบฝัน : ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
การประกวดภาพวาดแคปช่ัน "การอ่าน": ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6