อบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 โดย อ.นคร สันธิโยธิน ประจำปีการศึกษา 2562ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool