อบรมให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 และโรคโควิด-19
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool