กิจกรรม English Camp นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool