กิจกรรม Cooking Summer Day Camp นักเรียนชั้น ป.1ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool