นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool