ทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้นอนุบาล ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool