ทัศนศึกษา ฟาร์มโชคชัย นักเรียนชั้น ป.2-6 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562


ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool