กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool