กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชน ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม9