กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool