กิจกรรมสัมมนาคณะครูโรงเรียนปัญญาศักดิ์ ณ บ้านรักแรกพบ จังหวัดเพชรบุรี

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool