ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดูรูปอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PanyasakSchool