พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขตราษฎร์บูรณะ ประจำปี 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool