กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Kidzania นักเรียนชั้น ป.2-6 ในวันที่ 18 ตุลาคม ปีการศึกษา 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool