กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Kidzania นักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool