ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 17-18 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2
  • 30 พ.ย. กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
  • 22 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
  • 8 พ.ย. อบรมเพศศึกษานักเรียนชั้น ป.5
  • 7 พ.ย. พิธีเปิด "ห้องวิทย์ KIDS สนุก" ประจำปีการศึกษา 2561
  • 1 พ.ย. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • 31 ต.ค. ผู้ปกครองรับสมุดพกและพบครูประจำชั้น ป.1-6