พิธีเปิด "ห้องวิทย์ KIDS สนุก" ณ อาคารชั้น 5 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool