แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool