กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นอนุบาล 3ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool