กิจกรรมทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครูุ
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool