กิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเงินซื้อที่ดิน ณ วัดอโศการาม รวมยอดเงินถวายซื้อที่ดิน ประมาณ 76,000 บาท

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool