กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562

 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้นอนุบาล
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้น ป.1
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ฟาร์มโชคชัย นักเรียนชั้น ป.2-6
 • กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6
 • วันอำลาอาลัย อนุบาล 3
 • การแสดงวงดนตรี Panyasak Band เนื่องในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
 • วิทยากรจากกรมสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5
 • งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
 • Chinese new year 2019
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1
 • กิจกรรมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2
 • กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
 • Christmas fest 2018 and Happy New Year 2019
 • การแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมอบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5
 • พิธีเปิด ''ห้องวิทย์ KIDS สนุก'' ณ อาคารชั้น 5
 • DAY CAMP ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2561