กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 • กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ตรวจวัดสายตา ประจำปีการศึกษา 2562
 • พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขตราษฎร์บูรณะ ประจำปี 2562
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด ปีการศึกษา2562
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา2562
 • การแสดงโชว์สนัขจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 • อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
 • อบรมธรรมะ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล3
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล-ป.1
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้นอนุบาล
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้น ป.1
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ฟาร์มโชคชัย นักเรียนชั้น ป.2-6
 • กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6
 • วันอำลาอาลัย อนุบาล 3
 • การแสดงวงดนตรี Panyasak Band เนื่องในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
 • วิทยากรจากกรมสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5
 • งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
 • Chinese new year 2019