กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด ปีการศึกษา2562
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา2562
 • การแสดงโชว์สนัขจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2526
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 • อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
 • อบรมธรรมะ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล3
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล-ป.1 ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้นอนุบาล
 • กิจกรรมทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้น ป.1
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ฟาร์มโชคชัย นักเรียนชั้น ป.2-6
 • กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6
 • วันอำลาอาลัย อนุบาล 3
 • การแสดงวงดนตรี Panyasak Band เนื่องในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
 • วิทยากรจากกรมสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5
 • งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
 • Chinese new year 2019
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1
 • กิจกรรมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2