กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 • กิจกรรม กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-อนุบาล3
 • Christmas Day Candy Land Show 2017
 • กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลสวนสาธารณะธนบุรี
 • กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล 1- ป.3 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ณ Siam Serpentarium ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
 • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 • คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินถวายกฐิน ณ วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560
 • Panyasak Yard Sale กิจกรรมเปิดร้านขายของ ในวันที่เสาร์ที่ 16 ก.ย. 2560
 • Day Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 กันยายน 2560
 • อบรมเรื่องเพศศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยอาจารย์นคร สนธิโยธิน
 • Open Houes อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
 • Open Houes อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 • งานวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
 • กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1-ป.6 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.
 • ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ
 • กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 • กิจกรรมอบรมบุคลากรชาวต่างชาติ
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชน ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม9
 • พิธีเปิดห้องเรียนนวัตกรรมอินโนเวชั่น
 • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด
 • โครงการม้ามีชีวิตพิชิตม้าเม็ด
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ตรวจสายตา นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6