กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562

 • กิจกรรมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2
 • กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
 • Christmas fest 2018 and Happy New Year 2019
 • การแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมอบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5
 • พิธีเปิด ''ห้องวิทย์ KIDS สนุก'' ณ อาคารชั้น 5
 • DAY CAMP ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Kidzania นักเรียนชั้น อนุบาล1- ป.1
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Kidzania นักเรียนชั้น ป.2-6
 • บริจาคสิ่งของทำบุญ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ป.4-6
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ป.1-3
 • กิจกรรมเปิดท้ายขายของ Yard Sale
 • การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
 • งานวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 • นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 • นักเรียนชั้น ป.1-3 ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง
 • เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 • แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด
 • OpenHouse นักเรียนชั้นอนุบาล 3
 • OpenHouse นักเรียนชั้นอนุบาล 2
 • ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2561
 • ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครูุ
 • กิจกรรมสุนัขตำรวจ
 • กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่
 • อบรมธรรมมะ ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561