กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน