กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool