ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560