วิทยากรจากกรมสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool