กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 21 มกราคม 2562ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool